خانه بازى هورا پارک

خانه بازى هورا پارک

خانه بازى هورا پارک با مدیریت على فرجى در سال ۱۳۹۵ استان خوزستان ،شهر اهواز تاسیس گردید.

نام مدیر:
على فرجى
سال تاسیس:
۱۳۹۵
مجوز:
ساعت کاری
۰۹:۰۰ صبح الی ۲۱:۰۰ شب
معرفی مهدکودک / موسسه

خانه بازى هورا پارک با مدیریت على فرجى در سال ۱۳۹۵ استان خوزستان ،شهر اهواز تاسیس گردید.

نام مدیر
على فرجى
سال تاسیس
۱۳۹۵
گروه سنی
۲ الى ۷ سال
ساعت کاری
۰۹:۰۰ صبح الی ۲۱:۰۰ شب

افزودن دیدگاه جدید