خانه بازی کیدی لند

خانه بازی کیدی لند

خانه بازی کیدی لند با مدیریت تورج ترابی در سال ۱۳۹۶ استان تهران ،شهر تهران در منطقه سه تاسیس گردید.

نام مدیر:
تورج ترابی
سال تاسیس:
۱۳۹۶
مجوز:
ساعت کاری
۱۱:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ شب
معرفی مهدکودک / موسسه

خانه بازی کیدی لند با مدیریت تورج ترابی در سال ۱۳۹۶ استان تهران ،شهر تهران در منطقه سه تاسیس گردید.

نام مدیر
تورج ترابی
سال تاسیس
۱۳۹۶
گروه سنی
۲ تا ۶
ساعت کاری
۱۱:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ شب

افزودن دیدگاه جدید