مهد کودک دو زبانه پیام شادی حکیمیه

مهد کودک دو زبانه پیام شادی حکیمیه

با مدیریت فاطمه کلانتریون (شیرزاد) در سال ۱۳۹۷ با مجوز رسمی از زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران ،شهر تهران در منطقه چهار تاسیس گردید.

حکیمیه انتهای بلوار بهار خ فرهنگ خ پیام پ ١٢
نام مدیر:
فاطمه کلانتریون (شیرزاد)
سال تاسیس:
۱۳۹۷
مجوز:
زیر نظر سازمان بهزیستی
ساعت کاری
۰۶:۳۰ صبح الی ۱۷:۳۰ غروب
معرفی مهدکودک / موسسه

با مدیریت فاطمه کلانتریون (شیرزاد) در سال ۱۳۹۷ با مجوز رسمی از زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران ،شهر تهران در منطقه چهار تاسیس گردید.

نام مدیر
فاطمه کلانتریون (شیرزاد)
سال تاسیس
۱۳۹۷
مجوز
زیر نظر سازمان بهزیستی
کارکنان
۵ مربی با مدرک کارشناسی
گروه سنی
شیرخوار تا پیش دبستان
ساعت کاری
۰۶:۳۰ صبح الی ۱۷:۳۰ غروب
مساحت
دو طبقه ٣٠٠ متر و ٧ اتاق

افزودن دیدگاه جدید