اولین خانه و شهر بازی رباتیک روبوکیدز

اولین خانه و شهر بازی رباتیک روبوکیدز

اولین خانه و شهر بازی رباتیک روبوکیدز با مدیریت حسین ذبیحی در سال ۱۳۹۶ استان تهران ،شهر تهران در منطقه یک تاسیس گردید.

نام مدیر:
حسین ذبیحی
سال تاسیس:
۱۳۹۶
مجوز:
ساعت کاری
۱۰:۰۰ صبح الی ۲۲:۳۰ شب
معرفی مهدکودک / موسسه

اولین خانه و شهر بازی رباتیک روبوکیدز با مدیریت حسین ذبیحی در سال ۱۳۹۶ استان تهران ،شهر تهران در منطقه یک تاسیس گردید.

نام مدیر
حسین ذبیحی
سال تاسیس
۱۳۹۶
گروه سنی
۲ تا ۱۴
ساعت کاری
۱۰:۰۰ صبح الی ۲۲:۳۰ شب

افزودن دیدگاه جدید