پیش دبستانی فرزین در اصفهان

پیش دبستانی فرزین زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه ۵ شهر اصفهان واقع در خیابان جابر انصاری، روبروی شهرداری منطقه ۸ همراه شما خانواده های عزیزی هست.

این مرکز تنها پیش دبستانی با رعایت اصول روانشناسی در اصفهان است که در آن کودکان می توانند اموزش مهارتهای زندگی ببینند و بر روی افزایش هوش هشتگانه گاردنر آن ها تمرکز شود. همچنین کودکان در این مرکز آموزش می بینند که تفکر خلاق داشته باشند.  

نام مدیر:
خانم فریبا ابراهیمی
گروه سنی:
۶ سال
مجوز:
آموزش و پرورش ناحیه ۵ اصفهان
معرفی مهدکودک / موسسه

پیش دبستانی فرزین زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه ۵ شهر اصفهان واقع در خیابان جابر انصاری، روبروی شهرداری منطقه ۸ همراه شما خانواده های عزیزی هست.

این مرکز تنها پیش دبستانی با رعایت اصول روانشناسی در اصفهان است که در آن کودکان می توانند اموزش مهارتهای زندگی ببینند و بر روی افزایش هوش هشتگانه گاردنر آن ها تمرکز شود. همچنین کودکان در این مرکز آموزش می بینند که تفکر خلاق داشته باشند.
 

نام مدیر
خانم فریبا ابراهیمی
مجوز
آموزش و پرورش ناحیه ۵ اصفهان
گروه سنی
۶ سال

افزودن دیدگاه جدید