خانه بازی ستاره

با مدیریت زهرا روح پرور در سال ۱۳۹ استان اصفهان ،شهر اصفهان تاسیس گردید.

نام مدیر:
زهرا روح پرور
سال تاسیس:
۱۳۹
مجوز:
ساعت کاری
۰۹:۰۰ صبح الی ۲۱:۰۰ شب
معرفی مهدکودک / موسسه

با مدیریت زهرا روح پرور در سال ۱۳۹ استان اصفهان ،شهر اصفهان تاسیس گردید.

نام مدیر
زهرا روح پرور
سال تاسیس
۱۳۹
گروه سنی
یک تا هشت سال
ساعت کاری
۰۹:۰۰ صبح الی ۲۱:۰۰ شب

افزودن دیدگاه جدید