خانه بازی فرزندان دهکده میشا

خانه بازی فرزندان دهکده میشا با مدیریت پیوند محمد کاشی در سال ۱۳۹۶ استان تهران ،شهر تهران در منطقه دو تاسیس گردید.

نام مدیر:
پیوند محمد کاشی
سال تاسیس:
۱۳۹۶
مجوز:
ساعت کاری
۱۱:۰۰ صبح الی ۲۲:۰۰ شب
معرفی مهدکودک / موسسه

خانه بازی فرزندان دهکده میشا با مدیریت پیوند محمد کاشی در سال ۱۳۹۶ استان تهران ،شهر تهران در منطقه دو تاسیس گردید.

نام مدیر
پیوند محمد کاشی
سال تاسیس
۱۳۹۶
کارکنان
۵
گروه سنی
نوپا تا ۱۴ سال
ساعت کاری
۱۱:۰۰ صبح الی ۲۲:۰۰ شب
مساحت
۵۰۰متر مربع-دو‌طبقه-۶ بخش مختلف

افزودن دیدگاه جدید