مهد و پیش دبستان سرزمین شادی در پیروزی

مهد و پیش دبستان سرزمین شادی در پیروزی

فلسفه مهدکودک سرزمین شادی پرورش مهات های جسمی ، حرکتی و توسعه توانایی های کودک، پرورش روحیه و رفتار عاطفی کودک، پرورش مهارت های علمی کودک است.

کلاس های مهدکودک سرزمین شادی

کلاس خلاقیت: اوریگامی ، هدف از این آموزش دست ورزی م وتمرکر می باشد

سفالگری: هدف ازین آموزش تخلیه احساسات وهیجانات درونی

نقاشی: تقویت مهار تهای دستی، وخلق ایده های نو در قالب تصویر 

دست ورزی: تقویت رشد هنری وتوسعه ذوق هنری و حل مشکلات جسمی- حرکتی

خیابان پیروزی،خیابان پنجم نیروی هوایی، نبش ۵.۳۱، پلاک ۱۰، سرزمین شادی
نام مدیر:
معصومه فرقانی
گروه سنی:
۳ تا ۶ سال
ساعت کاری
۷:۰۰ تا ۱۷:۰۰
معرفی مهدکودک / موسسه

فلسفه مهدکودک سرزمین شادی پرورش مهات های جسمی ، حرکتی و توسعه توانایی های کودک، پرورش روحیه و رفتار عاطفی کودک، پرورش مهارت های علمی کودک است.

کلاس های مهدکودک سرزمین شادی

کلاس خلاقیت: اوریگامی ، هدف از این آموزش دست ورزی م وتمرکر می باشد

سفالگری: هدف ازین آموزش تخلیه احساسات وهیجانات درونی

نقاشی: تقویت مهار تهای دستی، وخلق ایده های نو در قالب تصویر 

دست ورزی: تقویت رشد هنری وتوسعه ذوق هنری و حل مشکلات جسمی- حرکتی

آموزش مهارت های زندگی: با هدف توسعه وتقویت مهارتهای ارتباطی با گروه های همسال وخانواده

آموزش مفاهیم علوم وریاضی

آشنایی با قوانین اجتماعی: به منظور شناخت کودک از ارتباط متقابل با خانواده وهمچنین آشنایی با  مقررات راهنمایی ورانندگی ، ایمنی ، شغل ها و ...

آموزش مفاهیم علوم: شامل شناخت جانوران اهلی وفواید آن، آشنایی با گیاهان، بخش های مختلف بدن انسان وحواس پنجگانه

بازی های مهارتی و حرکتی: جهت ارتقا توانایی های جسمی وحرکتی برای هماهنگی حرکات و بخش های مختلف بدن مانند قدم زدن روی سطوح مختلف 

آشنایی با محیط زیست: شامل آموزش مفاهیم صرفه جویی در انرژی، وشناخت آلودگی ها در محیط زیست

آموزش مفاهیم دینی: براساس تعایم دین مبین اسلام مانند احترام به پدر ومادر، راستگویی و...

نام مدیر
معصومه فرقانی
گروه سنی
۳ تا ۶ سال
ساعت کاری
۷:۰۰ تا ۱۷:۰۰

افزودن دیدگاه جدید