مجتمع آموزشی آفرینش - دخترانه شهرک غرب

مجتمع آموزشی آفرینش - دخترانه شهرک غرب

غیر انتفاعی دخترانه پیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اول و دوم متوسطه دوره پیش دانشگاهی با امتیاز درجه یک/ رتبه یک / هوشمند بهترین دبستان دخترانه در شهرک غرب
شهرک غرب، بلوار فرحزادی، روبروی اریکه ایرانیان، خیابان شهید اناری
معرفی مهدکودک / موسسه
  • غیر انتفاعی دخترانه
  • پیش دبستان و دبستان دخترانه
  • دوره اول و دوم متوسطه
  • دوره پیش دانشگاهی
  • با امتیاز درجه یک/ رتبه یک / هوشمند
  • بهترین دبستان دخترانه در شهرک غرب

افزودن دیدگاه جدید