قصه صوتی هزار سکه طلا (ملانصرالدین)

قصه صوتی هزار سکه طلا (ملانصرالدین)

در این صفحه می توانید قصه صوتی قصه صوتی هزار سکه طلا (ملانصرالدین) را گوش کرده.

این قصه صوتی با صدای پگاه قصه گو گفته شده است برای گوش کردن به قصه های بیشتر از پگاه میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید.

لیست قصه های صوتی پگاه قصه گو