صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۹

درصورتیکه در جستجوی یک مدرسه مناسب در منطقه ی نه ۹ و محلات 

  • استاد معین
  • امامزاده عبدالله
  • دستغیب
  • دکتر هوشیار
  • سراسیاب مهرآباد
  • شمشیری
  • فتح
  • فرودگاه مهرآباد
  • مهرآباد جنوبی

هستید، مدارس این صفحه را به همراه اطلاعات مربوط به هرکدام بطور کامل بررسی کنید.

مدرسه پسرانه حضرت ولی عصر (عج) در تهرانسر

تهرانسر شرقی، بلوار یاس، خیابان فجر، پلاک ۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه جواد الائمه در خیابان آزادی

خیابان آزادی، خیابان دکتر هوشیار، جنب پارک
محله:
خیابان آزادی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه دخترانه سید الشهدا در شهرک استقلال

شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، نرگس دوم
محله:
شهرک استقلال
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه معلم شهید دکتر باهنر ۱ در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، شهرک فرهنگیان
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه فرشتگان ۱ در سرآسیاب

سرآسیاب، مهرآباد، روبروی بیمارستان شریعت رضوی
محله:
سرآسیاب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید رجایی در تهرانسر

تهرانسر، بلواریاس، شهرک هواپیمایی
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مدنی ۱ در سی متری جی

بلوار سی متری جی، پلاک ۹۱
محله:
سی متری جی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید کدخدایی در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، چیتگر جنوبی
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه معراج ۱ در شهرک آسمان

جاده قدیم کرج روبروی شرکت ویتانا شهرک آسمان
محله:
شهرک آسمان
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه علامه مجلسی ۱ در شمشیری

سه راه شمشیری، خیابان شمشیری، کوچه مسیح خواه، پلاک ۲
محله:
شمشیری
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه ولیعصر در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج چیتکر جنوبی
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه نور علم ۲ در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، شهرک دانشگاه
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه ره پویان علم در تهرانسر

تهرانسر کوچه دهم واحدی، پلاک ۳۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه نور علم ۱ در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، شهرک دانشگاه
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه انصار در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج شهرک انصار
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه مهندس جعفرعلاقه مندان ۱ در تهرانسر

تهرانسربلواراصلی جنب پارک نرگس
محله:
تهرانسر
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید ایمانی ۱ در قزوین

خیابان قزوین، کوچه نوروزی
محله:
قزوین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه مکتب الزهرا

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید طاهریان در تهرانسر

تهرانسر بلوار یاس جنب شهرک هواپیمایی
محله:
تهرانسر
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه حضرت ولی عصر (عج) در تهرانسر

تهرانسر شرقی، بلوار یاس، خیابان فجر، پلاک ۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه امت ۱ در سی متری جی

سی متری جی ،روبروی پادگان جی
محله:
سی متری جی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید کدخدایی در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج چیتکر جنوبی
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه منیره عاصمی ۲ در آزادی

خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف
محله:
آزادی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه جواد الائمه در استاد معین

انتهای بلوار استاد معین، خیابان شهید نیا رکی
محله:
استاد معین
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه هاجر ۲ در تهرانسر

تهرانسر شرقی، کوچه شهید محمود جعفری
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه رسالت ۲ در مهرآباد

مهرآباد جنوبی، خیابان شهید صفری
محله:
مهرآباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه علامه مجلسی ۲ در شمشیری

سه راه شمشیری، خیابان شمشیری، کوچه مسیح خواه، پلاک ۲
محله:
شمشیری
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مصطفوی در منطقه ۲۲، شهرک راه آهن، شهرک گلستان

جاده مخصوص کرج چیتگرشمالی
محله:
منطقه ۲۲، شهرک راه آهن، شهرک گلستان
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید عطایی در تهرانسر

تهرانسر، شهرک پاسداران
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه مفید تهران در تهرانسر

تهرانسر، خیابان ۱۸، پلاک ۷
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه بیست و دو بهمن در تهرانسر

تهرانسرجنب پارک نرگس
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه تهذیب ۱ در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، شهرک دانشگاه
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید عباس جلالی در مهرآباد

مهرآباد جنوبی، پایگاه یکم شکاری
محله:
مهرآباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه نشانه مهر در تهرانسر

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان اسدی، پلاک ۴۰
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه فرزانگان در تهرانسر

تهرانسر، بلوارلاله، خیابان شهید صالحی، خیابان شهید جعفری، دبیرستان فرزانگان
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه دکتر علی شریعتی ۱ در مهرآباد

مهرآباد جنوبی، خیابان دانشگاه هوایی شمالی
محله:
مهرآباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید سرخیل در تهرانسر

تهرانسر، بلوار یاس، شهرک هواپیمایی، خیابان پنجم
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای صداوسیما در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، شهرک غزالی
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید رجایی در تهرانسر

تهرانسر، بلواریاس، شهرک هواپیمایی
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه معلم شهید باهنر در شهرک فرهنگیان

جاده مخصوص کرج شهرک فرهنگیان
محله:
شهرک فرهنگیان
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید فرجی در شهرک آزادی

کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، شهرک آزادی، بلوار محمدرسول (ص)
محله:
شهرک آزادی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه قرآن وعترت در جاده قدیم کرج

بزرگراه فتح، آزادگان، شهرک فاطمه الزهرا
محله:
جاده قدیم کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای معلم در سرآسیاب

سرآسیاب، مهرآباد، جنب زیمنس، کوچه شهید احمد درخشنده
محله:
سرآسیاب
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه نظام مافی ۲ در مهرآباد

سرآسیاب مهرآبادخیابان تفرش
محله:
مهرآباد
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه دانشمندان فردا در تهرانسر

تهرانسر، بلوار اصلی، کوچه ششم، پلاک ۱۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه کوثر در استاد معین

انتهای بلوار استاد معین، خیابان شهید دستغیب غربی، نبش خیابان امام خمینی
محله:
استاد معین
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه علامه مجلسی ۱ در تهرانسر

تهرانسر جاده مخصوص کرج ویلاشهر
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه بلال حبشی در دامپزشکی

خیابان دامپزشکی، خیابان حیدریان، جنب باشگاه خورکیان
محله:
دامپزشکی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه مکتب الزهرا ۲ در سی متری جی

۱۶ متری امیری، نرسیده به سینما جی
محله:
سی متری جی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه امیر کبیر در خیابان شمشیری

خیابان شمشیری، خیابان تفرش شرقی
محله:
خیابان شمشیری
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه ره پویان صنعت در بیست متری شمشیری

بیست متری شمشیری شهرک توحید
محله:
بیست متری شمشیری
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

صفحه‌ها