صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۹

درصورتیکه در جستجوی یک مدرسه مناسب در منطقه ی نه ۹ و محلات 

  • استاد معین
  • امامزاده عبدالله
  • دستغیب
  • دکتر هوشیار
  • سراسیاب مهرآباد
  • شمشیری
  • فتح
  • فرودگاه مهرآباد
  • مهرآباد جنوبی

هستید، مدارس این صفحه را به همراه اطلاعات مربوط به هرکدام بطور کامل بررسی کنید.

مدرسه دخترانه نیایش در خیابان آزادی

خیابان آزادی، خیابان نجارزادگان
محله:
خیابان آزادی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه صیاد شیرازی

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مدنی در سی متری جی

بلوار سی متری جی پلاک ۷۷
محله:
سی متری جی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید دستغیب ۱ در تهرانسر

تهرانسر، بلوار لاله، خیابان قباد شمالی، کوچه فنی و حرفه ای امید، پلاک ۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه نشانه مهر در تهرانسر

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان اسدی، پلاک ۴۰
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه مالک اشتر ۱ در دامپزشکی

خیابان دامپزشکی، کوچه شهید مظفر مقام
محله:
دامپزشکی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه انصار ۲ در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، شهرک انصار
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه هاجر ۲ در تهرانسر

تهرانسر شرقی، کوچه شهید محمود جعفری
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه محمدرسول الله در تهرانسر

تهرانسر شرقی، کوچه معلم
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید آقا بیگی ۱ در منطقه ۲۲، شهرک راه آهن، شهرک گلستان

جاده مخصوص کرج، چیتگر شمالی
محله:
منطقه ۲۲، شهرک راه آهن، شهرک گلستان
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه نور علم در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج شهرک دانشگاه
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید سبز آبادی در مهرآباد

سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری
محله:
مهرآباد
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه تسنیم در تهرانسر

تهرانسر کوچه دهم واحدی، پلاک ۳۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه دخترانه بعثت ۱ در شمشیری

خیابان شمشیری، شهرک توحید، مجتمع توحید
محله:
شمشیری
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه سلمان فارسی ۱ در آزادی

خیابان آزادی، روبروی دانشگاه شریف
محله:
آزادی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه پویندگان ۱ در استاد معین

استاد معین، شهرک ولی امر (ع)
محله:
استاد معین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه دانشمندان فردا در تهرانسر

تهرانسر، کوچه چهارم،، پلاک ۱۵
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه کوثر در استاد معین

انتهای بلوار استاد معین، خیابان شهید دستغیب غربی، نبش خیابان امام خمینی
محله:
استاد معین
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه سید الشهدا در تهرانسر

تهرانسر جاده مخصوص کرج ویلاشهر
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه فارابی در تهرانسر

تهرانسر، بلوار لاله، خیابان قباد شمالی، کوچه ۲ شرقی، پلاک ۱
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید سرخیل در تهرانسر

تهرانسر، بلوار یاس، شهرک هواپیمایی، خیابان پنجم
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه هفتم آذر ۱ در تهرانسر

تهرانسر، شهرک دریا، بلوار خزر
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه سید الشهدا در شهرک استقلال

شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، نرگس دوم
محله:
شهرک استقلال
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه بینش ۲ در سایر محدوده ها

محله:
سایر محدوده ها
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی-حمایتی

مدرسه دخترانه پاسداران آسمان ۲ در سرآسیاب

سرآسیاب، پایکاه یکم شکاری
محله:
سرآسیاب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه مجتمع شهید ایمانی ۲ در خیابان قزوین

خیابان قزوین، کوچه نوروزی
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
ایثارگران

مدرسه دخترانه شهدای کارگر ۱ در تهرانسر

تهرانسر، بلوار یاس، روبری پارک گلنار، پلاک ۲۴
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه امید انقلاب ۱ در تهرانسر

تهرانسر، شهرک استقلال، خیابان شهید بهشتی
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه حضرت ولی عصر (عج) در تهرانسر

تهرانسر شرقی، بلوار یاس، خیابان فجر، پلاک ۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه معراج ۱ در جاده قدیم کرج

جاده قدیم کرج، روبروی شرکت ویتانا، شهرک آسمان
محله:
جاده قدیم کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه آیه در استاد معین

انتهای استاد معین، خیابان دستغیب، خیابان شهید نیارکی
محله:
استاد معین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید نورائی ۱ در قزوین

خیابان قزوین، روبروی خیابان شبیری، کوچه نوروزی
محله:
قزوین
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه امیر کبیر در خیابان شمشیری

خیابان شمشیری، خیابان تفرش شرقی
محله:
خیابان شمشیری
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه یاران انقلاب در تهرانسر

تهرانسر بلوار گلها نرسیده به پل عابر کوچه شهید محمود جعفری
محله:
تهرانسر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه ره پویان ۲

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه راه زینب ۱ در شهرک آزادی

شهرک آزادی، بلوار نبی اکرم
محله:
شهرک آزادی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه یاران انقلاب ۱ در تهرانسر

تهرانسر شرقی، کوچه شهید محمود جعفری
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امام حسن ۱ در تهرانسر

تهرانسر، بلواریاس، روبروی شهرک هواپیمایی
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه برهان ۱ در تهرانسر

تهرانسر شرقی بلوار یاس، هنرستان کاردانش برهان
محله:
تهرانسر
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه حجت الاسلام ایمانی در وردآورد

شهرک وردآورد، خیابان امام حسین (ع)، کوچه توحید، پلاک ۱
محله:
وردآورد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای پارس الکتریک ۱ در تهرانسر

تهرانسر غربی بلواراول
محله:
تهرانسر
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه پاسداران آسمان در سرآسیاب

سرآسیباب پایکاه یکم شکاری
محله:
سرآسیاب
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه انصار ۱ در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج، شهرک انصار
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه ره پویان علم در تهرانسر

تهرانسر، کوچه دهم (واحدی)، پلاک ۳۳
محله:
تهرانسر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه عترت در شهرک آزادی

شیشه مینا، بلوار ولیعصر، شهرک فرهنگیان (شهرک آزادی)، فرهنگ ۱
محله:
شهرک آزادی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه هاجر ۱ در تهرانسر

تهرانسر، بلوار اصلی، نبش کوچه بیستم
محله:
تهرانسر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه فرشتگان در مهرآباد

سرآسیاب مهرآباد روبروی بیمارستان شریعت رضوی
محله:
مهرآباد
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید صیاد شیرازی در سی متری جی

۱۶ متری امیری، نرسیده به سینما جی
محله:
سی متری جی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه تسنیم در تهرانسر

تهرانسر، بلوار لاله، پلاک ۲۴۲
محله:
تهرانسر
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید منصور دانشفر در سی متری جی

خیابان سی متری جی، خیابان حاجیان
محله:
سی متری جی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه ولیعصر در جاده مخصوص کرج

جاده مخصوص کرج چیتکر جنوبی
محله:
جاده مخصوص کرج
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۹
نوع:
غیر-دولتی

صفحه‌ها