صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۷

اگر به دنبال یافتن مدرسه در منطقه هفده ۱۷ و محله های

 • گلچین
 • بهاران
 • ابوذرغربی
 • ابوذر شرقی
 • مقدم
 • جلیلی
 • امامزاده حسن
 • اذری
 • قلعه مرغی
 • زهتابی
 • زمزم
 • بلورسازی

هستید، لیست مدارس این صفحه را مطالعه نمایید تا مدرسه موردنظر خود را انتخاب کنید.

مدرسه دخترانه راه زینب در نواب

نواب، خیابان هلال احمر، جنب فروشگاه قدس، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
نواب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه متانت در امین الملک

خیابان امین الملک، کوچه شهید روزبهانی، پلاک ث ۲۲۶
محله:
امین الملک
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه فدک در خیابان قزوین

خیابان قزوین، دو راهی قپان، خیابان عبیدزاکانی، کوچه شهید یوسف فشکی
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه رازی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، پلاک ث ۲۰۸۶۳_۲۰۸۶۰/۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه سلمان فارسی در خیابان هلال احمر

خیابان هلال احمر سرپل امامزاده معصوم، خیابان شهید نعیمی ،کوجه دهم پلاک ۲۴۲۶
محله:
خیابان هلال احمر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شیخ مفید در خیابان قزوین

خیابان قزوین ،جنب سازمان آب، پلاک ۲/۲۳۹۸
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه بیست دو بهمن در زمزم

خیابان زمزم، سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک ث ۲۴۴۶۶_۲۴۴۵۱/۳
محله:
زمزم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه نرجس نمونه دولتی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر،خیابان شهید قفیلی، کوچه شهید صولتی، پلاک ۲۴۵۲۷/۲۳۹۸
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه شهید مداحی در امین الملک

خیابان امین الملک، خیابان شهید مهمان نوازان، کوچه کوچکی، پلاک ث ۲۳۶۹
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه الزهرا در خیابان زمزم

خیابان زمزم، خیابان جهاد، ۱۷۳۶_۱۷۳۵/۳
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه علامه حلی ۹ در بازار موبایل ایران۲

چهار راه یافت آباد، بازار مبل شرقی، جنب کوچه مدرسه
محله:
بازار موبایل ایران۲
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
تیزهوشان

مدرسه پسرانه شهید اصغرامانی در نواب

نواب، میدان حق شناس ،میدان رباط کریم، پلاک ۲۶۶، ۲۴۲۶
محله:
نواب
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه طوس در خیابان سجاد

خیابان ۲۰متری ابوذر،خیابان سجادشمالی، پلاک۴۶/۲۳۹۸
محله:
خیابان سجاد
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه پیرنظر در ابوذر

خیابان ابوذر، شهید رزاقی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید الهویی نظری در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهدای گمنام در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه صداقت در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیابر،پلاک ۲۰۰/۳
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید رسولی در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه فردوسی در خیابان زمزم

خیابان زمزم ،سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک۲۴۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید اصانلو در میدان ابوذر

میدان ابوذر،خیابان شهید فراهانی، پلاک ۲۳۹۸
محله:
میدان ابوذر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید شهسواری در آذری

سه راه آذری، خیابان شهید محمدی نیا، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
آذری
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید رجبی در امین الملک

خیابان ابوذر، خیابان شهید قفیلی، کوچه شهیدصولتی، پلاک ۲۴۵۳۶، ۲۴۵۳۵
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه صداقت در خیابان سجاد

خیابان سجادشمالی، کوچه شهید آسیابر،پلاک ۲۰۰/۳
محله:
خیابان سجاد
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه یادگار امام در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، پلاک ث ۲۰۸۶۳_۲۰۸۶۰/۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید صالحی در خیابان قلعه مرغی

خیابان قلعه مرغی، کنار ریل، خیابان شهید رشیدی، پلاک ث ۲۴۲۶_۱۳۴۹۱
محله:
خیابان قلعه مرغی
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه امام جواد در خیابان زمزم

خیابان زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک ۱۲
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه علامه حلی ۱۱ در میدان بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ۸
محله:
میدان بهاران
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
تیزهوشان

مدرسه دخترانه شهید همافر در میدان مقدم

میدان مقدم، خیابان شهید حقیقی شمالی، پلاک ۱۴۳
محله:
میدان مقدم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید علی نوران در بهاران

میدان بهاران، وصفنارد، خیابان شهید رمضانی، پلاک ث ۳۹/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه اخلاص در میدان بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ۳۳۱۷/۳
محله:
میدان بهاران
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه دخترانه رویای فردا در میدان گلچین

خیابان ابوذر، خیابان عیوض خانی، میدان گلچین، جنب بانک ملی
محله:
میدان گلچین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه علامه طباطبائی (علامه طباطبایی) در بازار مبل

بازارمبل، کوچه مدرسه، پلاک ۱/۲۳۹۸
محله:
بازار مبل
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید نقی زاده در ابوذر

تقاطع خیابان ابوذر، خیابان سجاد جنب بانک صادرات، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه نونهالان اسلام در سجاد

خیابان سجاد شمالی، کوچه شهید ابوالحسن زاده، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه فرزانگان ۸

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
تیزهوشان

مدرسه دخترانه گل نرگس در ابوذر

خیابان ابوذر، تقاطع سجاد جنوبی، پلاک ث ۲۲۰۹۰_۲۲۰۸۶
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه شیخ بهایی

بازارمبل، کوچه مدرسه، پلاک۱/۲۳۹۸
محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه حضرت علی اصغر در قزوین

خیابان قزوین، خیابان شیدایی، خیابان عارف قزوینی، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث ۱۹۴۹
محله:
قزوین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید عزیزی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر،خیابان شهید فتحی، کوچه عابدینی، پلاک ۲۳۹۸
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه حضرت معصومه در میدان گلچین

میدان گلچین ،۱۶متری حسنی، جنب مسجدامام، پلاک ۲۳۹۸
محله:
میدان گلچین
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مجید محسنی در بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ث ۲۵/۳
محله:
بهاران
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه شهید دکتر احمدی روشن در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، خیابان شهید کیانی، پلاک ۲۷۸۸۰/۳
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه شهدای گمنام در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مجتبی فقیهی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیاور، پلاک ث ۲۰۰/۳
محله:
سجاد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید باجلان در میدان مقدم

میدان مقدم، خیابان شهسوار جنوبی، کوچه جباری
محله:
میدان مقدم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیامبراعظم در ابوذر

خیابان ابوذر، روبروی شهرداری، پلاک ث ۱۶۲۵۲
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه سیزده آبان در قزوین

خیابان قزوین، خیابان شیدایی، خیابان عارف قزوینی، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث ۱۹۴۹
محله:
قزوین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید اشرفی اصفهانی در فلاح

سه راه فلاح، خیابان پیغمبری، جنب هنرستان سپیده کاشانی
محله:
فلاح
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شهید اصانلو در ابوذر

میدان ابوذر، خیابان شهید فراهانی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امام خمینی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، کوچه عابدینی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید رحیمی در بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، خیابان شهید سلامت، کوچه علی قلی پور، پلاک ث ۱۲۲۵/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

صفحه‌ها

بهترین مهدکودک های قیطریه

فرستادن کودکان به مهد کودک از نظر تربیتی مزایای بسیاری دارد . کودکان مجبور هستند ، زندگی اجتماعی را تجربه کنند. تا برای دوران بزرگسالی آماده شوند، و مهارت های اولیه  زندگی را کسب کنند. کودکانی که به مهد کودک می روند، شروع دوره های تحصیلی و رفتن به دبستان برایشان بسیار آسانتر است. آنها از روحیه اجتماعی و خلاقیت های بالایی برخوردار شده اند. حال در اینجا این سوال به وجود می آید که چگونه یک مهد کودک خوب برای فرزندم پیدا کنم؟

چالش انتخاب بهترین مهد کودک

شروع هر کاری زیبای ها وچالش های خاص خود رادارد، گذر از چالشها به روش صحیح، در نهایت  نتیجه مطلوب خواهد داشت.

یافتن مهد کودک خوب برای فرزندتان اولین تجربه شما در امر آموزش خواهد بود. ثبت نام کودک در مهد کودک، گذشته از اینکه برای والدین حس خوب به  همراه دارد. ولی با اضطراب و نگرانی توام است. 

نگرانی از اینکه، چگونه یک مهدکودک خوب پیدا کنیم. در لحظه لحظه تحقیق با ما همراه است. سوالاتی در ذهنمان مدام تکرار میشود که: چگونه یک مهد کودک مناسب پیدا کنم؟ آیا فرزندم به مهد کودک علاقه مند می شود؟ آیا ترک کردن خانه تجربه بدی برایش خواهد بود؟ آیا ورود فرزندم به مکان جدید همراه با ترس و نگرانی است؟ آیا از نظر روانی تحت فشار قرار خواهد گرفت؟ و…

مزایای مهد کودک برای رشد کودکان

اولین حضور در فضای آموزشی، در مهد کودک اتفاق می افتد. واین اولین قدم در مسیر زندگی و آینده او خواهد بود، در این مسیر کودک حس استقلال و اجتماعی بودن را تجربه میکند. بنابراین در انتخاب خود دقت کنید و معیارهای انتخاب خود را به درستی پیگیری کنید. در این دوران خردسالی است که شخصیت کودک شکل می گیرد .

در این صفحه به تعدادی از معیارهایی که باید به آن توجه داشته باشید. تا انتخاب درستی کنید، اشاره شده است.

معیارهایی که قبل از مراجعه به مهد کودک باید در نظر بگیرید:

زمانی که به فرستادن فرزندتان به مهد کودک می اندیشید. و در جستجوی یک مهد کودک خوب و مناسب هستید، پیشنهادات بسیاری به شما میشود. با توجه به تعداد زیاد پیشنهادات ممکن است نتوانید آنها را از یکدیگر متمایز کنید . بنابراین لازم است که قبل از حضور در مهد کودک به برخی از سوالات پاسخ داده شود:

 • ساعات کاری مرکز آموزشی و هماهنگی این ساعات با شرایط کاری شما
 • موقعیت مکانی وجغرافیایی مهد کودک و مهمتر از آن نزدیکی به خانه و یا محل کار
 • هزینه و شهریه مهد کودک
 • برخورداری از سرویس ایاب و ذهاب 

هنگام بازدید از مهد کودک باید در نظر گرفته شود:

هنگام بازدید از مهد کودک، بسیار مهم است که کودک را با خود ببرید . همراه کردن کودک با خود در این بازدید برای شما تعیین کننده خواهد بود. که آیا مهد کودک مناسب فرزندتان است یا خیر؟مراقب باشید و به جزئیات دقت کنید.

به روحیات کودکانی که در مهد کودک حضور دارند توجه کنید. ببینید خوشحال هستند یا نه.

رفتار معلمین و نحوه ی تعامل آنها با دانش آموزان چگونه است ؟ دقت کنید رفتارشان با تظاهر همراه نباشد و طبیعی رفتار کنند.

به تعداد دانش آموزان در هر کلاس دقت کنید. نحوه نشستن و گروه بندی را از نظر بگذرانید، دقت کنید، آیا کودکان با یکدیگر تعامل دارند، یا به صورت جداگانه می نشینند.

تمیزی و نظافت مهد کودک نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

مکان های بازی و تفریحی در داخل مهد کودک را بررسی کنید.

ایمنی تمام وسایل به ویژه وسایل بازی را چک کنید.

دقت کنید تمام برنامه های آموزشی سازمان یافته باشد . آیا برای هر فعالیتی ، بخش خاصی در نظر گرفته اند؟

دقت کنید،آیا برای بازی  که کودکان در آن شرکت می کنند، حق آزادی انتخاب دارند؟ 

اهمیت مسافت مهد کودک

روانشناسان در حوزه کودک توصیه می کنند ، در انتخاب مهد کودک، به فاصله ی رفت وبرگشت کودک توجه ویژه داشته باشید .اگر زمان رسیدن به مهد کودک بیشتر از ۲۰ دقیقه طول بکشد، حتی اگر شما خودتان با ماشین او را برسانید، نیز در روحیه کودک اثر میگذارد و حتما کسل خواهد شد. بنابراین با در نظر گرفتن مسافت، جلوی این اتفاق را بگیرید.