صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۷

اگر به دنبال یافتن مدرسه در منطقه هفده ۱۷ و محله های

 • گلچین
 • بهاران
 • ابوذرغربی
 • ابوذر شرقی
 • مقدم
 • جلیلی
 • امامزاده حسن
 • اذری
 • قلعه مرغی
 • زهتابی
 • زمزم
 • بلورسازی

هستید، لیست مدارس این صفحه را مطالعه نمایید تا مدرسه موردنظر خود را انتخاب کنید.

مدرسه پسرانه شهید باجلان در میدان مقدم

میدان مقدم، خیابان شهسوار جنوبی، کوچه جباری
محله:
میدان مقدم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیامبراعظم در ابوذر

خیابان ابوذر، روبروی شهرداری، پلاک ث ۱۶۲۵۲
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه سیزده آبان در قزوین

خیابان قزوین، خیابان شیدایی، خیابان عارف قزوینی، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث ۱۹۴۹
محله:
قزوین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید اشرفی اصفهانی در فلاح

سه راه فلاح، خیابان پیغمبری، جنب هنرستان سپیده کاشانی
محله:
فلاح
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه شهدای گمنام در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مجتبی فقیهی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیاور، پلاک ث ۲۰۰/۳
محله:
سجاد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید رحیمی در بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، خیابان شهید سلامت، کوچه علی قلی پور، پلاک ث ۱۲۲۵/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهیدان کربلائی در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید محمدزاده در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ث ۱۶۸۲۷_۱۶۸۰۲/۳
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه سپیده کاشانی در خیابان سجاد

خیابان سجاد،خیابان شهید پیغمبری، پلاک ۶۰۶/۳
محله:
خیابان سجاد
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید اصانلو در ابوذر

میدان ابوذر، خیابان شهید فراهانی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امام خمینی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، کوچه عابدینی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه حضرت فاطمه (س) در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید کیانی، پلاک ۲۷۶۰۵/۳
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شرفی در بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری جنب فروشگاه شهروند، پلاک ث ۵۴۸/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شهید قاسمی در امین الملک

خیابان امین الملک، خیابان شهید فریدون احمدی کوچه حسینیه، پلاک ۴
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه شهید جمشیدیان در خیابان قزوین

خیابان قزوین، خیابان شهید شیدایی، خیابان شهید مهدوی ، پلاک ۲۱۶۳/۲۳۹۸
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید موسوی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیاور(آسیابر)، پلاک ث ۲۰۰/۳
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه طوس در ابوذر

خیابان ابوذر (فلاح سابق)خیابان شهید بهبودی نبش کوچه خوش آهنگ پلاک۲۲۴
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه فاطمیه در میدان مقدم

میدان مقدم، خیابان شهسوار حقیقی شمالی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
میدان مقدم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ولایت فقیه در نواب

نواب، خیابان هلال احمر، جنب فروشگاه قدس، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
نواب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه امام علی در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید جعفرپور

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه امام مهدی در سه راه آذری

سه راه آذری، کوچه شهید محمدی نیا،پلاک ۲۳۹۸
محله:
سه راه آذری
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه طوس در ابوذر، نواب

میدان ۹دی (به سمت راه آهن)خیابان شیخیابان محمدی کوچه مدرسه کوچه احدی
محله:
ابوذر، نواب
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه پیامبراعظم`ص`۲ در فلاح

میدان ابوذر (فلاح سابق)، روبروی درمانگاه ابوذر، خیابان معروفی، پلاک ۲
محله:
فلاح
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه اخلاص در میدان بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ۳۳۱۷/۳
محله:
میدان بهاران
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه اکبر حق شناس در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید رزاقی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید فیروزیان در ابوذر

میدان ابوذر، خیابان شهید فراهانی، پلاک ث ۲۲۷۲۷_۲۲۷۲۶
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه امام علی ع در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ایران در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید عیوض خانی، میدان گلچین، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه ملاصدرا نمونه دولتی در خیابان زمزم

خیابان زمزم، سه راه زمزم، کوچه شاهد،پلاک ۱۲/۱۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه توحید در خیابان زمزم

خیابان زمزم، ر،وبروی پارک هویزه، پلاک ۱۲/۱۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه معلم شهید دخانچی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر،خیابان شهیدعلمی، کوچه شهید صولتی، پلاک ۲۴۵۳۹
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شهید عزیزی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، کوچه عابدینی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید همتی در امین الملک

خیابان امین الملک، جنب پاساژ گلستان، پلاک ث ۱۲۴، ۱۲۶
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ابوریحان بیرونی در خیابان قزوین

خیابان قزوین ،جنب سازمان آب، پلاک ۲/۲۳۹۸
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امید انقلاب اسلامی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید کیانی، پلاک ث ۲۷۶۰۵/۳
محله:
سجاد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه آزادگان در میدان ابوذر

میدان ابوذر،پلاک ۲۳۰۵۳، ۲۳۹۸
محله:
میدان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شهید چمران در قلعه مرغی

خیابان قلعه مرغی (برادران حسنی)، کوچه شهید قارلقی
محله:
قلعه مرغی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مجتبی ناظم البکا در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ایران در میدان گلچین

خیابان ابوذر،خیابان شهید عیوض خانی، میدان گلچین، پلاک ۲۳۹۸
محله:
میدان گلچین
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه استاد مطهری در بهاران

میدان بهاران، وصفنارد، خیابان شهید رمضانی، پلاک ث ۳۹/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه بیست ودوم بهمن در خیابان زمزم

خیابان زمزم، سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک ۲۴۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید رجبی در خیابان امین الملک

خیابان امین الملک، خیابان شهید فریدون احمدی ،کوچه حسینیه، پلاک ۲
محله:
خیابان امین الملک
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه وارثان حسین ع در یافت آباد

انتهای پل امام زاده حسن، اول یافت آباد، کوچه مدرسه
محله:
یافت آباد
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه زینبیه در خیابان زمزم

خیابان زمزم، خیابان شهید طاهری، خیابان شهید طباطبائی، پلاک ۷۷۶۱_۷۷۵۰/۳
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید طبائی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیاور(آسیابر)، پلاک ث ۲۰۰/۳
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید سالک در میدان گلچین

میدان گلچین، ۱۶متری حسنی، خیابان شهید قدرتی، پلاک ۲۳
محله:
میدان گلچین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید اسدی در نواب

نواب، میدان حق شناس، خیابان عباسی، پلاک ث ۲۴۲۶
محله:
نواب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید جعفرپور در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ث ۱۶۸۲۷_۱۶۸۰۲/۳
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه بعثت در خیابان امین الملک

خیابان امین الملک ،روبروی ناحیه انتظامی، پلاک ۲۳۶
محله:
خیابان امین الملک
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

صفحه‌ها