صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۷

اگر به دنبال یافتن مدرسه در منطقه هفده ۱۷ و محله های

 • گلچین
 • بهاران
 • ابوذرغربی
 • ابوذر شرقی
 • مقدم
 • جلیلی
 • امامزاده حسن
 • اذری
 • قلعه مرغی
 • زهتابی
 • زمزم
 • بلورسازی

هستید، لیست مدارس این صفحه را مطالعه نمایید تا مدرسه موردنظر خود را انتخاب کنید.

مدرسه پسرانه شهید فیروزیان در ابوذر

میدان ابوذر، خیابان شهید فراهانی، پلاک ث ۲۲۷۲۷_۲۲۷۲۶
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه امام علی ع در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ایران در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید عیوض خانی، میدان گلچین، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه پیامبراعظم`ص`۲ در فلاح

میدان ابوذر (فلاح سابق)، روبروی درمانگاه ابوذر، خیابان معروفی، پلاک ۲
محله:
فلاح
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه اخلاص در میدان بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ۳۳۱۷/۳
محله:
میدان بهاران
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه اکبر حق شناس در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید رزاقی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید عزیزی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، کوچه عابدینی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید همتی در امین الملک

خیابان امین الملک، جنب پاساژ گلستان، پلاک ث ۱۲۴، ۱۲۶
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ابوریحان بیرونی در خیابان قزوین

خیابان قزوین ،جنب سازمان آب، پلاک ۲/۲۳۹۸
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ملاصدرا نمونه دولتی در خیابان زمزم

خیابان زمزم، سه راه زمزم، کوچه شاهد،پلاک ۱۲/۱۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه توحید در خیابان زمزم

خیابان زمزم، ر،وبروی پارک هویزه، پلاک ۱۲/۱۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه معلم شهید دخانچی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر،خیابان شهیدعلمی، کوچه شهید صولتی، پلاک ۲۴۵۳۹
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شهید مجتبی ناظم البکا در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ایران در میدان گلچین

خیابان ابوذر،خیابان شهید عیوض خانی، میدان گلچین، پلاک ۲۳۹۸
محله:
میدان گلچین
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه استاد مطهری در بهاران

میدان بهاران، وصفنارد، خیابان شهید رمضانی، پلاک ث ۳۹/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امید انقلاب اسلامی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید کیانی، پلاک ث ۲۷۶۰۵/۳
محله:
سجاد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه آزادگان در میدان ابوذر

میدان ابوذر،پلاک ۲۳۰۵۳، ۲۳۹۸
محله:
میدان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شهید چمران در قلعه مرغی

خیابان قلعه مرغی (برادران حسنی)، کوچه شهید قارلقی
محله:
قلعه مرغی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه زینبیه در خیابان زمزم

خیابان زمزم، خیابان شهید طاهری، خیابان شهید طباطبائی، پلاک ۷۷۶۱_۷۷۵۰/۳
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید طبائی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیاور(آسیابر)، پلاک ث ۲۰۰/۳
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید سالک در میدان گلچین

میدان گلچین، ۱۶متری حسنی، خیابان شهید قدرتی، پلاک ۲۳
محله:
میدان گلچین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه بیست ودوم بهمن در خیابان زمزم

خیابان زمزم، سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک ۲۴۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید رجبی در خیابان امین الملک

خیابان امین الملک، خیابان شهید فریدون احمدی ،کوچه حسینیه، پلاک ۲
محله:
خیابان امین الملک
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه وارثان حسین ع در یافت آباد

انتهای پل امام زاده حسن، اول یافت آباد، کوچه مدرسه
محله:
یافت آباد
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه شهیدان مجتهدی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر ،تقاطع سجاد، روبروی بانک صادرات، پلاک ۱
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهیدان مثقالی در قزوین

خیابان قزوین، دوراهی قپان، انتهای خیابان تهمتن، نبش خیابان شهید شیدایی
محله:
قزوین
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید دکتر حسن تهرانی مقدم در قزوین

خیابان قزوین، خیابان شهید شیدایی، خیابان عارف، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث ۱۹۴۹
محله:
قزوین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه شهید اسدی در نواب

نواب، میدان حق شناس، خیابان عباسی، پلاک ث ۲۴۲۶
محله:
نواب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید جعفرپور در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ث ۱۶۸۲۷_۱۶۸۰۲/۳
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه بعثت در خیابان امین الملک

خیابان امین الملک ،روبروی ناحیه انتظامی، پلاک ۲۳۶
محله:
خیابان امین الملک
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه سلمان فارسی در خیابان هلال احمر

خیابان هلال احمر سرپل امامزاده معصوم، خیابان شهید نعیمی ،کوجه دهم پلاک ۲۴۲۶
محله:
خیابان هلال احمر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شیخ مفید در خیابان قزوین

خیابان قزوین ،جنب سازمان آب، پلاک ۲/۲۳۹۸
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه راه زینب در نواب

نواب، خیابان هلال احمر، جنب فروشگاه قدس، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
نواب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه متانت در امین الملک

خیابان امین الملک، کوچه شهید روزبهانی، پلاک ث ۲۲۶
محله:
امین الملک
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه فدک در خیابان قزوین

خیابان قزوین، دو راهی قپان، خیابان عبیدزاکانی، کوچه شهید یوسف فشکی
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه رازی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، پلاک ث ۲۰۸۶۳_۲۰۸۶۰/۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه علامه حلی ۹ در بازار موبایل ایران۲

چهار راه یافت آباد، بازار مبل شرقی، جنب کوچه مدرسه
محله:
بازار موبایل ایران۲
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
تیزهوشان

مدرسه پسرانه شهید اصغرامانی در نواب

نواب، میدان حق شناس ،میدان رباط کریم، پلاک ۲۶۶، ۲۴۲۶
محله:
نواب
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه بیست دو بهمن در زمزم

خیابان زمزم، سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک ث ۲۴۴۶۶_۲۴۴۵۱/۳
محله:
زمزم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه نرجس نمونه دولتی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر،خیابان شهید قفیلی، کوچه شهید صولتی، پلاک ۲۴۵۲۷/۲۳۹۸
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه شهید مداحی در امین الملک

خیابان امین الملک، خیابان شهید مهمان نوازان، کوچه کوچکی، پلاک ث ۲۳۶۹
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه الزهرا در خیابان زمزم

خیابان زمزم، خیابان جهاد، ۱۷۳۶_۱۷۳۵/۳
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه صداقت در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیابر،پلاک ۲۰۰/۳
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید رسولی در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه طوس در خیابان سجاد

خیابان ۲۰متری ابوذر،خیابان سجادشمالی، پلاک۴۶/۲۳۹۸
محله:
خیابان سجاد
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه پیرنظر در ابوذر

خیابان ابوذر، شهید رزاقی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید الهویی نظری در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهدای گمنام در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه صداقت در خیابان سجاد

خیابان سجادشمالی، کوچه شهید آسیابر،پلاک ۲۰۰/۳
محله:
خیابان سجاد
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه یادگار امام در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، پلاک ث ۲۰۸۶۳_۲۰۸۶۰/۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه فردوسی در خیابان زمزم

خیابان زمزم ،سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک۲۴۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

صفحه‌ها

بهترین مهدکودک های سعادت آباد

سعادت آباد در منطقه ۲ شهر تهران واقع شده است. از شمال به بزرگراه یادگار امام ، از جنوب به شهرک غرب ، از غرب به بلوار پاکنژاد، از شرق به بزرگراه شهید چمران منتهی می شود. بلوار سعادت آباد در شمال به بزرگراه یادگار امام ودر جنوب به میدان قدس متصل می گردد.

با توجه به این نکته مهم، که مهد کودک باید در نزدیکی منزل یا محل کار یکی از والدین باشد. ما مهد کودک های هر محله را به شکل کامل، و با تمام توضیحات، در یک صفحه  برای شما آماده کرده ایم . در این صفحه نیز شما میتوانید به لیست کامل مهد کودک های منطقه ۲ و محله های سعادت آباد دسترسی داشته باشید .آدرس، شماره تلفن و همه ی اطلاعات موجود است.

برای انتخاب ایده آل ترین مهد کودک، به تمام ویژگی ها دقت کنید . امنیت تمام فضا ها (کلاس های آموزشی - توالت ها- حیاط مهد کودک- مبلمان ، تجهیزات -اسباب بازی ها)

دوربین های مداربسته(کنترل برخورد مربیان با کودکان- ایمنی فضای کلاس آموزشی) وعده ها و میان وعده ها(متنوع بودن مواد غذایی- ارزش غذایی - میان وعده ها متناسب با سن کودکان و نیازهای بدن کودکان- بهداشت مواد غذایی - نحوه نگهداری)سرویس ایاب ذهاب، نسبت تعداد مربیان به تعداد شاگردان و…

کلاس های مختلف اکثر مهد کودک های منطقه سعادت آباد شامل:

 • موسیقی
 • شنا
 • باله
 • نمایش
 • خلاقیت
 • شطرنج
 • زبان
 • ژیمناستیک
 • و…

به نوع و نحوه ی برگزاری تمامی کلاس ها توجه کنید. تا بتوانید بهترین ها را که مناسب کودک شما است را انتخاب کنید. پیشنهاد میکنیم ، قبل از انتخاب نهایی سری هم به مهد کودک های مجاور بزنید. و تحقیق بیشتری انجام دهید. در این منطقه برای نمونه میتوانید به صفحه "بهترین مهد کودک های شهرک غرب " نیز سری بزنید.