صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۷

اگر به دنبال یافتن مدرسه در منطقه هفده ۱۷ و محله های

 • گلچین
 • بهاران
 • ابوذرغربی
 • ابوذر شرقی
 • مقدم
 • جلیلی
 • امامزاده حسن
 • اذری
 • قلعه مرغی
 • زهتابی
 • زمزم
 • بلورسازی

هستید، لیست مدارس این صفحه را مطالعه نمایید تا مدرسه موردنظر خود را انتخاب کنید.

مدرسه دخترانه متانت در امین الملک

خیابان امین الملک، کوچه شهید روزبهانی، پلاک ث ۲۲۶
محله:
امین الملک
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه فدک در خیابان قزوین

خیابان قزوین، دو راهی قپان، خیابان عبیدزاکانی، کوچه شهید یوسف فشکی
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه رازی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، پلاک ث ۲۰۸۶۳_۲۰۸۶۰/۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه سلمان فارسی در خیابان هلال احمر

خیابان هلال احمر سرپل امامزاده معصوم، خیابان شهید نعیمی ،کوجه دهم پلاک ۲۴۲۶
محله:
خیابان هلال احمر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شیخ مفید در خیابان قزوین

خیابان قزوین ،جنب سازمان آب، پلاک ۲/۲۳۹۸
محله:
خیابان قزوین
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه راه زینب در نواب

نواب، خیابان هلال احمر، جنب فروشگاه قدس، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
نواب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه نرجس نمونه دولتی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر،خیابان شهید قفیلی، کوچه شهید صولتی، پلاک ۲۴۵۲۷/۲۳۹۸
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه شهید مداحی در امین الملک

خیابان امین الملک، خیابان شهید مهمان نوازان، کوچه کوچکی، پلاک ث ۲۳۶۹
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه الزهرا در خیابان زمزم

خیابان زمزم، خیابان جهاد، ۱۷۳۶_۱۷۳۵/۳
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه علامه حلی ۹ در بازار موبایل ایران۲

چهار راه یافت آباد، بازار مبل شرقی، جنب کوچه مدرسه
محله:
بازار موبایل ایران۲
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
تیزهوشان

مدرسه پسرانه شهید اصغرامانی در نواب

نواب، میدان حق شناس ،میدان رباط کریم، پلاک ۲۶۶، ۲۴۲۶
محله:
نواب
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه بیست دو بهمن در زمزم

خیابان زمزم، سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک ث ۲۴۴۶۶_۲۴۴۵۱/۳
محله:
زمزم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیرنظر در ابوذر

خیابان ابوذر، شهید رزاقی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید الهویی نظری در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهدای گمنام در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه صداقت در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیابر،پلاک ۲۰۰/۳
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید رسولی در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه طوس در خیابان سجاد

خیابان ۲۰متری ابوذر،خیابان سجادشمالی، پلاک۴۶/۲۳۹۸
محله:
خیابان سجاد
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید اصانلو در میدان ابوذر

میدان ابوذر،خیابان شهید فراهانی، پلاک ۲۳۹۸
محله:
میدان ابوذر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید شهسواری در آذری

سه راه آذری، خیابان شهید محمدی نیا، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
آذری
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید رجبی در امین الملک

خیابان ابوذر، خیابان شهید قفیلی، کوچه شهیدصولتی، پلاک ۲۴۵۳۶، ۲۴۵۳۵
محله:
امین الملک
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه صداقت در خیابان سجاد

خیابان سجادشمالی، کوچه شهید آسیابر،پلاک ۲۰۰/۳
محله:
خیابان سجاد
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه یادگار امام در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، پلاک ث ۲۰۸۶۳_۲۰۸۶۰/۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه فردوسی در خیابان زمزم

خیابان زمزم ،سه راه زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک۲۴۴
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه امام جواد در خیابان زمزم

خیابان زمزم، کوچه شهید فیروزی، پلاک ۱۲
محله:
خیابان زمزم
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه علامه حلی ۱۱ در میدان بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ۸
محله:
میدان بهاران
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
تیزهوشان

مدرسه دخترانه شهید همافر در میدان مقدم

میدان مقدم، خیابان شهید حقیقی شمالی، پلاک ۱۴۳
محله:
میدان مقدم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید علی نوران در بهاران

میدان بهاران، وصفنارد، خیابان شهید رمضانی، پلاک ث ۳۹/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه اخلاص در میدان بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ۳۳۱۷/۳
محله:
میدان بهاران
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید صالحی در خیابان قلعه مرغی

خیابان قلعه مرغی، کنار ریل، خیابان شهید رشیدی، پلاک ث ۲۴۲۶_۱۳۴۹۱
محله:
خیابان قلعه مرغی
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه علامه طباطبائی (علامه طباطبایی) در بازار مبل

بازارمبل، کوچه مدرسه، پلاک ۱/۲۳۹۸
محله:
بازار مبل
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید نقی زاده در ابوذر

تقاطع خیابان ابوذر، خیابان سجاد جنب بانک صادرات، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه نونهالان اسلام در سجاد

خیابان سجاد شمالی، کوچه شهید ابوالحسن زاده، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه فرزانگان ۸

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
تیزهوشان

مدرسه دخترانه گل نرگس در ابوذر

خیابان ابوذر، تقاطع سجاد جنوبی، پلاک ث ۲۲۰۹۰_۲۲۰۸۶
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه رویای فردا در میدان گلچین

خیابان ابوذر، خیابان عیوض خانی، میدان گلچین، جنب بانک ملی
محله:
میدان گلچین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید عزیزی در خیابان ابوذر

خیابان ابوذر،خیابان شهید فتحی، کوچه عابدینی، پلاک ۲۳۹۸
محله:
خیابان ابوذر
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه حضرت معصومه در میدان گلچین

میدان گلچین ،۱۶متری حسنی، جنب مسجدامام، پلاک ۲۳۹۸
محله:
میدان گلچین
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مجید محسنی در بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، پلاک ث ۲۵/۳
محله:
بهاران
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه شهید دکتر احمدی روشن در خیابان سجاد جنوبی

خیابان سجاد جنوبی، خیابان شهید کیانی، پلاک ۲۷۸۸۰/۳
محله:
خیابان سجاد جنوبی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه شیخ بهایی

بازارمبل، کوچه مدرسه، پلاک۱/۲۳۹۸
محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه حضرت علی اصغر در قزوین

خیابان قزوین، خیابان شیدایی، خیابان عارف قزوینی، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث ۱۹۴۹
محله:
قزوین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مجتبی فقیهی در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید آسیاور، پلاک ث ۲۰۰/۳
محله:
سجاد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید باجلان در میدان مقدم

میدان مقدم، خیابان شهسوار جنوبی، کوچه جباری
محله:
میدان مقدم
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیامبراعظم در ابوذر

خیابان ابوذر، روبروی شهرداری، پلاک ث ۱۶۲۵۲
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه سیزده آبان در قزوین

خیابان قزوین، خیابان شیدایی، خیابان عارف قزوینی، کوچه شهید قارلقی، پلاک ث ۱۹۴۹
محله:
قزوین
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید اشرفی اصفهانی در فلاح

سه راه فلاح، خیابان پیغمبری، جنب هنرستان سپیده کاشانی
محله:
فلاح
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه شهدای گمنام در سجاد

خیابان سجاد جنوبی، کوچه شهید میرزائی، پلاک ۸۰
محله:
سجاد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امام خمینی در ابوذر

خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی، کوچه عابدینی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید رحیمی در بهاران

میدان بهاران، خیابان شهید عسگری، خیابان شهید سلامت، کوچه علی قلی پور، پلاک ث ۱۲۲۵/۳
محله:
بهاران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهیدان کربلائی در عبید زاکانی

خیابان عبید زاکانی، خیابان شهید مهدوی، پلاک ث ۲۳۹۸
محله:
عبید زاکانی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۷
نوع:
عادی-دولتی

صفحه‌ها

بهترین مهدکودک های منطقه ۱۷ تهران

منطقه ۱۷ شهرداری تهران در جنوب غربی شهر تهران واقع شده است. این محدوده از شمال و شمال غربی به مناطق ۹ و ۱۰ حدفاصل خیابان قزوین و سه راه آذری ، از جنوب و جنوب شرقی به منطقه ۱۹ و بوستان ولایت و خیابان زمزم ، از شرق به بزرگراه نواب صفوی و پل نه دی و همچنین بلوار چراغی، از سمت غرب نیز به بزرگراه آیت الله سعیدی و یافت آباد ختم میشود.

عوامل بسیاری در انتخاب مهد کودک موثر است. همین امر باعث میشود، این تصمیم چالش برانگیز شود. برای گرفتن تصمیم درست در این رابطه وقت بگذارید، و هرگز تسلیم نشوید . به آنچه برای شما وفرزندتان مناسب است توجه و دقت  کنید.  در چنین حالتی است که به مقصد درست دست خواهید یافت. که همانا بهترین مهد کودک برای دلبندتان است.

نحوه روابط و مهارت های دوستی

مربیان و پرسنل فعال در مهد کودک باید بر کیفیت رفتار کودکان با یکدیگر تمرکز کنند. و همچنین سعی کنند به کودکان، دوستی  و مهربانی را بیاموزند . محیط کلاس ها و مهد کودک باید براساس شادی ، امنیت و دوستی اداره گردد. همه انسانها به دوست احتیاج دارند . رویکرد آموزشی مهد کودک بر پایه دوستی بنا شده است، در طول روز و زمان فعالیت کودکان مراقبین باید به شکل تمام وقت از آنها مراقبت کنند. و راهنمایی های لازم در مراودات ما بین کودکان را انجام دهند. به این ترتیب کودکان مهارت خود کنترلی را به روش خوب و اصولی می آموزد.

نحوه تحقیق در مورد فعالیتهای مرکز آموزشی

بهترین و معتبرترین مرجع برای تحقیق درباره مهد کودک ها استفاده از تجربه دوستان و همسایگان است. با استفاده از نظرات ایشان می توانید، از کیفیت خدماتی که مهد کودک ارائه می دهد مطمئن شوید. حتی در وب سایت مهد کودکها هم والدین نظرات خود را میگذارند. مجموع این نظرات شما را در گرفتن، تصمیم نهایی کمک میکند. برای اینکه تصویر درستی از منابع اطلاعاتی مختلف  داشته باشید. همه جوانب را به درستی بررسی کنید .

مشارکت کودکان

کودکان روحیه حساس و در عین حال پرسشگرانه ایی دارند . مربیان مرکز آموزشی باید کودکان را جدی بگیرند، و نحوه بیان شان را بشناسند. به آنها اجازه ابراز وجود و اظهار نظر بدهند. مهد کودک باید از قوه تخیل، نبوغ و روحیه کنجکاو کودکان حمایت کند. تا آنها نیز بتوانند عقاید و نظراتشان را با مربی در میان بگذارند. در چنین حالت هایی است که کودک در تمام فعالیتهای جمعی در کلاس ها مشارکت می کند. و در پی آن نظرات خود را نیز بیان خواهد کرد، چه بسا که  به توسط همین موضوع استعدادهای وی نیز نمایان گردد.  سپس مربی با پرورش استعداد  کشف شده در راه موفقیت، کودک را راهنمایی و همراهی خواهد کرد.

امکانات و تجهیزات بازی کودکان

در زمان بازی ، کودکان  درس های بسیاری می آموزند. می آموزند که وسایل بازی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. نوبت بازی را رعایت کنند، نحوه بازی با وسایل گوناگون را از یکدیگر می آموزند، تعامل با یکدیگر را یاد میگیرند، با گویش و پوشش همکلاسی های خود آشنا میشوند، کمک کردن به یکدیگر را در حین بازی یاد می گیرند، یدیگر را از خطرات محافظت می کنند و …. بنابراین برخوردار بودن مراکز آموزشی از وسایل بازی و سرگرمی لازم و ضروری است. باید در نظر داشت، ایمنی و کیفیت اسباب بازیها نیز در حد استاندارد باشد.

بازی یکی از مهمترین کارهایی است که کودکان انجام میدهند. بازی مهمترین صحنه یادگیری برای کودکان است، در زمان بازی کودکان یاد میگیرند، با دیگران ارتباط برقرار کنند، و برای خود دوستانی می یابند. باید در نظر داشت بازی نقش بسیار مهمی در رشد اجتماعی کودکان ایفا میکند.

بنابراین در زمان بازدید حضوری از مهد کودک، به تمام وسایلی که برای بازی کودکان تهیه شده است، دقت کنید. تنوع ، امنیت و پاکیزگی این وسایل به خصوص با وجود بیماری کرونا و خطراتی که ممکن است کودکان را تهدید کند از اهمیت بالایی برخوردار است .هرگز در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین مهد کودک برای دلبند خود عجله نکنید.