صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۵

اگر به دنبال یافتن یک مدرسه خوب در منطقه پانزده ۱۵ و محله های 

  • افسریه
  • دولت آباد
  • آهنگ
  • شوش
  • خاوران
  • میدان خراسان
  • کوی هفدهم شهریور
  • شهرک امیرالمومنین
  • قصر فیروزه ۲

هستید، به لیست مدرسه های موجود در این صفحه مراجعه کنید و اطلاعات مربوط به آنها را بررسی کنید.

مدرسه دخترانه نور در اتوبان بعثت

اتوبان بعثت، شهرک حمیدیه و سعیدیه
محله:
اتوبان بعثت
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید مجتهدی در خاوران، مسلم

بلوار ابوذر، بعد از پل ششم، خیابان برادران بجستانی(مسلم)، نبش کوچه دیزج(١١)
محله:
خاوران، مسلم
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه دخترانه نجابت

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید فرهادی ۱ در کیانشهر

کیانشهر، شهرک مطهری، روبروی درمانگاه بدر
محله:
کیانشهر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه لقمان حکیم

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید کلاهدوز ۱ در طیب

خیابان طیب، کوچه سحرخیز، پلاک ۳۹
محله:
طیب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید یوسفی ۱ در شهرک مسعودیه

مسعودیه، خیابان ابومسلم، کوچه مراد پور، پلاک ۵
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه صاحب الزمان ۱ در شهرک مسعودیه

مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی، خیابان ۲۱
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امام رضا ۱ در مشیریه

مشیریه، ۲۰ متری اعظم، کوچه خوزستانی
محله:
مشیریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه حدیث

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه گلهای امید

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه سپیده دانش

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه خردمند ۲ در مشیریه

مشیریه، سازمان کوچه قره شیدان، دبستان خردمند
محله:
مشیریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه نشاط

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه بقیه اله اعظم در شهرک مسعودیه

مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی، نبش پیام
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه علی ابن ابیطالب ۱ در افسریه

سه راه افسریه، ۴۵ متری قصر فیروزه، خیابان قائم
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید قاضی طباطبایی در خاوران

خیابان خاوران، خیابان اتابک، خیابان شهید شیاسی آرانی
محله:
خاوران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید جلالوند در افسریه

افسریه، ۱۵ متری دوم، خیابان شهید دهاقانی
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ایثار در کیانشهر

کیانشهر، خیابان ابراهیمی، خیابان شهید امیری
محله:
کیانشهر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه رهبرانقلاب ۱

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه گلهای فاطمه در شهرک شهید بروجردی

شهرک شهید بروجردی، شهرک حمیدیه و سعیدیه
محله:
شهرک شهید بروجردی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه مهرانه

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه امام حسن عسگری در افسریه

افسریه، والفجر، ۲۰ متری قائم، کوی شهید مدنی ۵
محله:
افسریه
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه شهید فیاض بخش در ۱۷ شهریور

خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، ایستگاه شبیر
محله:
۱۷ شهریور
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه جابر ابن حیان

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه مولوی در افسریه

افسریه، شهرک الفجر، بلوک D، کوچه تاجمیری، پلاک ۲۱
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه مولوی

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
مشارکت-مردمی

مدرسه دخترانه شهید مطهری در خاوران

خاوران، ۸ متری مولا، خیابان شهید عباس کاشی
محله:
خاوران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ۱۲ فروردین در شهرک مسعودیه

مسعودیه، شهرک والفجر، خیابان قائم
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه شهید آیت اله صدر در شهرک مسعودیه

مسعودیه، خیابان مظاهر، جنب شهربازی
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی-حمایتی

مدرسه پسرانه شهید حذیف یمانی در ۱۷ شهریور

انتهای ۱۷ شهریور جنوبی، خیابان شهید رستگاری
محله:
۱۷ شهریور
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه تربیت ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید سید آقا در خاوران

خیابان خاوران، خیابان هاشم آباد، خیابان شهید قربانی مطلق
محله:
خاوران
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شقایق

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید هاشم عابدین زاده در ابوذر

بلوار ابوذر، بعد از پل ۴، خیابان حبیب
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیروان امام علی در اتوبان بعثت

اتوبان بعثت، شهرک سعیدیه و حمیدیه
محله:
اتوبان بعثت
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه میثم ۲

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه دخترانه مهرگان

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه سوم شعبان ۲

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
مشارکت-مردمی

مدرسه دخترانه شهدای سپاه ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید قربانی مطلق ۱ در خاوران

خاوران، سه راه هاشم آباد، خیابان هاشم آباد، کوی شهید قربانی مطلق
محله:
خاوران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید کاظمی

محله:
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه یاران مهدی (عج) در نبرد جنوبی

نبرد جنوبی، خیابان بقایی، بین آقاجانلو و میدان شاهد پ ۲۵۸
محله:
نبرد جنوبی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید تیمسار فلاحی ۱ در شوش

شوش شرقی، خیابان شهرزاد، شهرک سجادیه
محله:
شوش
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پرواس در افسریه

افسریه، ۱۵ متری اول، کوچه شهید ترابی
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ۲۲ بهمن در شوش

شوش شرقی، خیابان شهرزاد، شهرک سجادیه
محله:
شوش
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه حاج حسین اسکندرلو در شهرک کاروان

شهرک کاروان، ۲۰ متری نخلی، ۱۰ متری قائم
محله:
شهرک کاروان
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه علی ابن الحسین ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه رازی ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید مختارافشار در ۱۷ شهریور

۱۷ شهریور جنوبی، ۲۰ متری منصور شرقی، کوچه شهید قلی زاده
محله:
۱۷ شهریور
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه مجلسی ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

صفحه‌ها