صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۵

اگر به دنبال یافتن یک مدرسه خوب در منطقه پانزده ۱۵ و محله های 

 • افسریه
 • دولت آباد
 • آهنگ
 • شوش
 • خاوران
 • میدان خراسان
 • کوی هفدهم شهریور
 • شهرک امیرالمومنین
 • قصر فیروزه ۲

هستید، به لیست مدرسه های موجود در این صفحه مراجعه کنید و اطلاعات مربوط به آنها را بررسی کنید.

مدرسه دخترانه امام رضا ۱ در مشیریه

مشیریه، ۲۰ متری اعظم، کوچه خوزستانی
محله:
مشیریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه حدیث

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه دانشمند در مشیریه

مشیریه، روبروی سازمان آب، پشت دبستان ادب
محله:
مشیریه
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه گلهای امید

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه سپیده دانش

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شیخ طوسی در شهرک مسعودیه

مسعودیه، والفجر، کوچه دوم
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه نشاط

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه نور در اتوبان بعثت

اتوبان بعثت، شهرک حمیدیه و سعیدیه
محله:
اتوبان بعثت
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهدای گمنام۱ در ابوذر

بلوار ابوذر، خیابان مسلم، جنب ناحیه ۲ شهرداری
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه نجابت

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید فرهادی ۱ در کیانشهر

کیانشهر، شهرک مطهری، روبروی درمانگاه بدر
محله:
کیانشهر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه امیدان رهبر

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید کلاهدوز ۱ در طیب

خیابان طیب، کوچه سحرخیز، پلاک ۳۹
محله:
طیب
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید یوسفی ۱ در شهرک مسعودیه

مسعودیه، خیابان ابومسلم، کوچه مراد پور، پلاک ۵
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
ایثارگران

مدرسه پسرانه شهید فیاض بخش در ۱۷ شهریور

خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، ایستگاه شبیر
محله:
۱۷ شهریور
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه جابر ابن حیان

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه امام محمد باقر ۱

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه مولوی در افسریه

افسریه، شهرک الفجر، بلوک D، کوچه تاجمیری، پلاک ۲۱
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه مولوی

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
مشارکت-مردمی

مدرسه دخترانه مولوی ۲

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
مشارکت-مردمی

مدرسه دخترانه بقیه اله اعظم در شهرک مسعودیه

مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی، نبش پیام
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه علی ابن ابیطالب ۱ در افسریه

سه راه افسریه، ۴۵ متری قصر فیروزه، خیابان قائم
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه جهاد در ابوذر

بلوار ابوذر، خیابان مسلم، کوچه ۱۱
محله:
ابوذر
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید جلالوند در افسریه

افسریه، ۱۵ متری دوم، خیابان شهید دهاقانی
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ایثار در کیانشهر

کیانشهر، خیابان ابراهیمی، خیابان شهید امیری
محله:
کیانشهر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه امام حسین ۲ در شهرک کاروان

شهرک کاروان، ۲۰ متری امام سجاد، کوچه شهید احمد انیسی
محله:
شهرک کاروان
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه گلهای فاطمه در شهرک شهید بروجردی

شهرک شهید بروجردی، شهرک حمیدیه و سعیدیه
محله:
شهرک شهید بروجردی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه مهرانه

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شاهدنصر در خاوران

خیابان خاوران، جنب فرهنگسرای خاوران
محله:
خاوران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه مهرگان

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه سوم شعبان ۲

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
مشارکت-مردمی

مدرسه پسرانه شهدای گمنام در ابوذر

بلوار ابوذر، خیابان مسلم، نبش کوچه هانی، پلاک ۱۰
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهدای سپاه ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید قربانی مطلق ۱ در خاوران

خاوران، سه راه هاشم آباد، خیابان هاشم آباد، کوی شهید قربانی مطلق
محله:
خاوران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه طلوع دانش در افسریه

افسریه، بین ۱۵ متری سوم و چهارم، پلاک ۴
محله:
افسریه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه ۱۲ فروردین در شهرک مسعودیه

مسعودیه، شهرک والفجر، خیابان قائم
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه شهید آیت اله صدر در شهرک مسعودیه

مسعودیه، خیابان مظاهر، جنب شهربازی
محله:
شهرک مسعودیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی-حمایتی

مدرسه دخترانه ابرار ۱ در خیابان خاوران

خیابان خاوران، بلوار شاهد، کوچه نصر ۶، کوچه اول
محله:
خیابان خاوران
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه تربیت ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید سید آقا در خاوران

خیابان خاوران، خیابان هاشم آباد، خیابان شهید قربانی مطلق
محله:
خاوران
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شاکرین در مشیریه

مشیریه، خیابان سازمان آب، ۱۰ متری اسکندری
محله:
مشیریه
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید هاشم عابدین زاده در ابوذر

بلوار ابوذر، بعد از پل ۴، خیابان حبیب
محله:
ابوذر
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیروان امام علی در اتوبان بعثت

اتوبان بعثت، شهرک سعیدیه و حمیدیه
محله:
اتوبان بعثت
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه طه

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه پیروان امام علی

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای کارگر در خیابان خاوران و افسریه

مشیریه، خیابان بوعلی شرقی، خیابان هنرستان، خیابان منتظری، کوچه سبلان
محله:
خیابان خاوران و افسریه
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه تقوا پیشگان در خاوران

خیابان خاوران، خیابان بنی علیا، ۱۰ متری شیرازی
محله:
خاوران
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید زرینخواه ۱ در مشیریه

مشیریه خیابان بوعلی شرقی
محله:
مشیریه
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای کارگر در خیابان خاوران

مشیریه، خیابان بوعلی شرقی، خیابان هنرستان، خیابان منتظری، کوچه سبلان
محله:
خیابان خاوران
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه یاران مهدی (عج) در نبرد جنوبی

نبرد جنوبی، خیابان بقایی، بین آقاجانلو و میدان شاهد پ ۲۵۸
محله:
نبرد جنوبی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۵
نوع:
غیر-دولتی

صفحه‌ها

بهترین مهدکودک های سعادت آباد

سعادت آباد در منطقه ۲ شهر تهران واقع شده است. از شمال به بزرگراه یادگار امام ، از جنوب به شهرک غرب ، از غرب به بلوار پاکنژاد، از شرق به بزرگراه شهید چمران منتهی می شود. بلوار سعادت آباد در شمال به بزرگراه یادگار امام ودر جنوب به میدان قدس متصل می گردد.

با توجه به این نکته مهم، که مهد کودک باید در نزدیکی منزل یا محل کار یکی از والدین باشد. ما مهد کودک های هر محله را به شکل کامل، و با تمام توضیحات، در یک صفحه  برای شما آماده کرده ایم . در این صفحه نیز شما میتوانید به لیست کامل مهد کودک های منطقه ۲ و محله های سعادت آباد دسترسی داشته باشید .آدرس، شماره تلفن و همه ی اطلاعات موجود است.

برای انتخاب ایده آل ترین مهد کودک، به تمام ویژگی ها دقت کنید . امنیت تمام فضا ها (کلاس های آموزشی - توالت ها- حیاط مهد کودک- مبلمان ، تجهیزات -اسباب بازی ها)

دوربین های مداربسته(کنترل برخورد مربیان با کودکان- ایمنی فضای کلاس آموزشی) وعده ها و میان وعده ها(متنوع بودن مواد غذایی- ارزش غذایی - میان وعده ها متناسب با سن کودکان و نیازهای بدن کودکان- بهداشت مواد غذایی - نحوه نگهداری)سرویس ایاب ذهاب، نسبت تعداد مربیان به تعداد شاگردان و…

کلاس های مختلف اکثر مهد کودک های منطقه سعادت آباد شامل:

 • موسیقی
 • شنا
 • باله
 • نمایش
 • خلاقیت
 • شطرنج
 • زبان
 • ژیمناستیک
 • و…

به نوع و نحوه ی برگزاری تمامی کلاس ها توجه کنید. تا بتوانید بهترین ها را که مناسب کودک شما است را انتخاب کنید. پیشنهاد میکنیم ، قبل از انتخاب نهایی سری هم به مهد کودک های مجاور بزنید. و تحقیق بیشتری انجام دهید. در این منطقه برای نمونه میتوانید به صفحه "بهترین مهد کودک های شهرک غرب " نیز سری بزنید.