صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۹

اگر به دنبال پیدا کردن مدرسه ای مناسب برای فرزند خود در منطقه ی نوزده ۱۹ و محله های

 • شریعتی شمالی
 • شریعتی جنوبی
 • خانی آباد شمالی
 • خانی آباد جنوبی
 • اسفندیاری و بستان
 • شکوفه شمالی
 • شکوفه جنوبی
 • نعمت‌آباد
 • شهید کاظمی
 • دولتخواه
 • اسماعیل‌آباد
 • شهرک رسالت
 • بهمنیار

هستید، لیست مدارس این صفحه را بطور کامل بررسی نمایید.

مدرسه پسرانه الغدیر دوم در پاسگاه نعمت آباد

نعمت آباد، شهرک احمدیه، خیابان صبح امروز
محله:
پاسگاه نعمت آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه کوثر در نازی آباد

انتهای خط نازی آباد، خیابان بهمنیار، شهرک فرهنگیان، بلوار معلم
محله:
نازی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه شهید نوتاش در شهید صمدی

خیابان شهید صمدی، کوچه شصتم
محله:
شهید صمدی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید مفتح در اتوبان بهشت زهرا

اتوبان بهشت زهرا، میدان جهاد، روستای مرتضی گرد
محله:
اتوبان بهشت زهرا
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه بعثت

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه رشد شکوفه در سایر محدوده ها

محله:
سایر محدوده ها
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شریعت

محله:
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه حاج محمد تقی کرباسی در شکوفه، عبدل آباد

شکوفه، بلوار مطهری
محله:
شکوفه، عبدل آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه پیام امام جواد

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه جهاد ۲ در شکوفه، عبدل آباد

شکوفه، خیابان شهید زنهاری
محله:
شکوفه، عبدل آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید نواب صفوی ۱ در ماهان

ابتدای خیابان ماهان، روبروی پارک الهی
محله:
ماهان
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه نیکان

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه شریعت در اتوبان بهشت زهرا

اتوبان بهشت زهرا، روستای قلعه نو، حاج موسی
محله:
اتوبان بهشت زهرا
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه مقداد

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیام امام جواد در بهمنیار

خیابان بهمنیار، پلاک ۵۰
محله:
بهمنیار
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید صادقی اول در خانی آباد نو

خانی آباد نو، خیابان میثاق، پلاک ۸۵
محله:
خانی آباد نو
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید هیدخ

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید رجبی ۱ در شکوفه، عبدل آباد

خیابان شکوفه (عبدل آباد)، خیابان بخشنده، انتهای خیابان بخشایش
محله:
شکوفه، عبدل آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه ذوالفقاری در مرتضی گرد

مرتضی گرد، خیابان فرهمند شرقی
محله:
مرتضی گرد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه تزکیه ۲ در خانی آباد نو

خانی آباد نو، خیابان شهید صمدی، بلوار میلاد
محله:
خانی آباد نو
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه عبدالحسین زمانی در ماهان

خیابان ماهان، بلوار مطهری، جنب هنرستان نصیرزاده
محله:
ماهان
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه علامه حلی ۱۱ در شکوفه، عبدل آباد

عبدل آباد، خیابان مطهری شمالی، روبروی دبیرستان شریعتی
محله:
شکوفه، عبدل آباد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
تیزهوشان

مدرسه پسرانه جهاد ۱

محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه فکر آذین در شریعتی

شهرک شریعتی خیابان ماهان کوچه شهید سلطانی پ ۵
محله:
شریعتی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه میرمیران

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید کرکچی در خانی آباد نو

خانی آباد نو، خیابان میثاق، خیابان شهید نصیر زاده، پلاک ۶
محله:
خانی آباد نو
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید بهشتی ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید هیدخ ۱ در پاسگاه نعمت آباد

نعمت آباد، خیابان طالقانی، کوچه مینو
محله:
پاسگاه نعمت آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه سعیدی ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید غفاری ۱ در جوانه

بلوار جوانه، ابتدای خیابان ماهان، روبروی پارک الهی
محله:
جوانه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه حجاب در خانی آباد نو

خانی آباد نو، خیابان میثاق، پلاک ۸۵
محله:
خانی آباد نو
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید یارجانی ۱

محله:
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه کیهانی ۱ در اتوبان بهشت زهرا

اتوبان بهشت زهرا، صالح آباد غربی، شهرک رسالت، خیابان شهید اناری
محله:
اتوبان بهشت زهرا
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه مکتب الرضا ۲ در خانی آباد

خانی آباد شمالی، خیابان شهید لطیفی، کوچه بامداد، پلاک ۱۱
محله:
خانی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه یاران مهدی در آزادگان

اتوبان آزادگان، میدان جهاد، پل شهید کاظمی، شهرک گلریز، آموزشگاه یاران مهدی (عج)
محله:
آزادگان
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید شرافتی در اتوبان بهشت زهرا

اتوبان بهشت زهرا، شهرک رسالت غربی، خیابان شهید آرایشی، کوچه مالمیر
محله:
اتوبان بهشت زهرا
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه استاد شهید دکتر مفتح

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه موسسه امام هادی

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
راه-دور-غیر-دولتی

مدرسه پسرانه ولی عصر

محله:
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه امام خامنه ای ۱ در خانی آباد

خانی آباد، خیابان میثاق، خیابان گلستان
محله:
خانی آباد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید میرزایی در شریعتی

شهرک شریعتی، خیابان ماهان، کوچه ۲۴
محله:
شریعتی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه آزادگان اسلام ۲ در دولت خان

خیابان شهید شریفی (دولت خان پائین)
محله:
دولت خان
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه جوکار ۱ در پاسگاه نعمت آباد

نعمت آباد، خیابان سهیل، جنب مجتمع مسکونی سهیل
محله:
پاسگاه نعمت آباد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه موفقیان

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید حق نجات

محله:
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
مشارکت-مردمی

مدرسه دخترانه آئین مهر در خانی آباد نو

خانی آباد نو، خیابان میعاد شمالی، کوچه شهید ترکمانی، پلاک ۷۵
محله:
خانی آباد نو
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه شهید همت ۱

محله:
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه امید کمایی مقدم در اتوبان بهشت زهرا

اتوبان بهشت زهرا، روستای جعفرآباد
محله:
اتوبان بهشت زهرا
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید اعتمادفر در خانی آباد نو

خانی آباد نو، انتهای خیابان میثاق جنوبی، جنب پارک شقایق
محله:
خانی آباد نو
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه پیام امام جواد در بهمنیار

خیابان بهمنیار، پلاک۳۸
محله:
بهمنیار
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه زندی نیا در پاسگاه نعمت آباد

نعمت آباد، خیابان جانباز، مدرسه زندی نیا
محله:
پاسگاه نعمت آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۹
نوع:
عادی-دولتی

صفحه‌ها