صفحه دسته بندی

لیست مدارس منطقه ۱۶

اگر به دنبال پیدا کردن مدرسه ای خوب در منطقه شانزده ۱۶ و محله های

 • نازی آباد
 • جوادیه
 • یاخچی آباد
 • دردشت
 • راه آهن
 • گمرک
 • شوش
 • شهرک بعثت
 • خیابان کارگر
 • علی آباد
 • نواب
 • کوی هفدهم شهریور

می گردید، لیست مدارس موجود در این صفحه را بطور کامل بررسی کنید.

مدرسه دخترانه شهید رجایی در شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، روبروی پارک شهید رجایی، پلاک ۲۷۲
محله:
شهید رجایی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه فردوس در خیابان فدائیان اسلام

خیابان فدائیان اسلام ،روبروی درمانگاه مهدیه، پلاک ۲۲
محله:
خیابان فدائیان اسلام
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید چمران در خیابان ابریشم

خیابان شهید رجائی، خیابان ابریشم ،روبروی سازمان گوشت
محله:
خیابان ابریشم
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای صنف گردبافان در خزانه

خزانه بخارایی، شهرک بعثت، کوچه چهارم شرقی
محله:
خزانه
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای هویزه در نازی آباد

نازی آباد، بازار دوم، چهار راه بوعلی شمالی، خیابان شهید احدی، پلاک ۴
محله:
نازی آباد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید دستواره در علی آباد

علی آباد جنوبی، بلوار شهید دستواره، کوچه شهید ملاولیئی، پلاک ۳۸
محله:
علی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه زکریای رازی در شهید رجایی

خیابان شهید رجائی، ایستگاه ورزشگاه، خیابان شهید بشر حق، پلاک ۹۳
محله:
شهید رجایی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه یاس بهشت در نازی آباد

نازی آباد، چهار راه دخانیات، خیابان خالقی پور (احمد بابایی)، پلاک۶
محله:
نازی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه پردیس شریف در نازی آباد

نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، پلاک ۱۰۶
محله:
نازی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه فرهیختگان در بعثت

خیابان بعثت، خیابان بخارایی شمالی، کوچه شهید زارعی، پلاک ۸۶
محله:
بعثت
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه حمزه در خزانه

خیابان بخارائی، فلکه چهارم، خیابان جمشید سید
محله:
خزانه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
شاهد

مدرسه دخترانه فدک در نازی آباد

نازی آباد،چهار راه دخانیات، خیابان شهید تولایی کوچه فروردین، پلاک ۸
محله:
نازی آباد
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه هابیل در جوادیه

جوادیه، ۱۰ متری دوم، کوچه شهید رحمانی پرست، پلاک ۱۷
محله:
جوادیه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه دوازده محرم در نازی آباد

نازی آباد، خیابان اکبر مشهدی، انتهای خیابان شهید خدایاری، پلاک ۱۸
محله:
نازی آباد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید سیدعباس صفوی در شهید رجایی

خیابان شهید رجائی، ایستگاه بانک، خیابان شهید هاجری، کوچه ساری، بن بست عبداللهی (کمالی)، پلاک ۷
محله:
شهید رجایی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شهید سلامت بخش در خزانه

خزانه بخارائی، فلکه چهارم، خیابان جمشید سید، کوچه شهید خردنیا
محله:
خزانه
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه نیکان در فلکه چهارم خزانه

فلکه چهارم خزانه بخارائی، خیابان جمشید سید
محله:
فلکه چهارم خزانه
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه نور در خزانه

خزانه بخارایی، ضلع شمالی پارک بعثت، خیابان شهید سمیعی، پلاک ۱۱۱
محله:
خزانه
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه یاس بهشت در نازی آباد

نازی آباد، چهار راه دخانیات، خیابان خالقی پور، پلاک ۶
محله:
نازی آباد
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه صادقین ۲ در خزانه

خزانه بخارائی، فلکه چهارم، خیابان جمشید سید
محله:
خزانه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید داود مجیدی در شهید رجایی

خیابان شهید رجائی، خیابان ابریشم، علی آباد شمالی، روبروی سازمان گوشت، پلاک ۲۰
محله:
شهید رجایی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه عصمت

خزانه بخارائی، فلکه دوم عباسی، خیابان امیر غربی، پلاک ۱۱۹
محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه حکمت در فلکه چهارم خزانه

فلکه چهارم خزانه، خیابان جمشید سید
محله:
فلکه چهارم خزانه
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه رشد در میدان بهشت

خیابان شهید رجایی، پایین تر از میدان بهشت،روبه روی پارک شهید رجایی
محله:
میدان بهشت
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه دخترانه سپاه اسلام در نازی آباد

نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوی کاج (پلیس)، پلاک ۳۹۳
محله:
نازی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه فرهیختگان در اتوبان بعثت

اتوبان بعثت، خیابان بخارایی شمالی، کوچه شهید زارعی، پلاک ۸۶
محله:
اتوبان بعثت
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه معصومی لاری در خزانه

فلکه چهارم خزانه، شهرک بعثت، خیابان شهید حیدری، روبروی مجتمع قائم
محله:
خزانه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی-حمایتی

مدرسه پسرانه دکتر جعفرشهید ی در شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، میدان چهارصد دستگاه (میدان باربری)، خیابان دکتر شریعتی، مجتمع شریعتی
محله:
شهید رجایی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه نور الرضا در اتوبان بعثت

اتوبان بعثت، نرسیده به فدائیان اسلام، کوچه شهرام
محله:
اتوبان بعثت
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شمس فرد (یداله شاهسوند) در شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، میدان بهشت، خیابان تختی، فلکه دوم، کوچه مدرسه
محله:
شهید رجایی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه حاج حسین مکتبی و اولاده در خیابان شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، روبروی پارک شهید رجایی
محله:
خیابان شهید رجایی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه مفرح در یاغچی آباد

یاغچی آباد،انتهای خیابان بهمنیار،میدان وصال ،پلاک ۲
محله:
یاغچی آباد
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه صبح دانش در شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، پایین تر از میدان بهشت، جنب اتکا
محله:
شهید رجایی
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه معلم شهید سیدمرتضی آوینی در شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، خیابان شهید اکبر مشهدی، جنب موسسه مالی اعتباری مهر، پلاک ۳۵۳
محله:
شهید رجایی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه پسرانه شهید نواب صفوی در نازی آباد

نازی آباد، هزار دستگاه، خیابان شهید رحم خدا شرفی (کوشا)، پلاک ۵۰
محله:
نازی آباد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
هیات-امنایی

مدرسه دخترانه زینبیه در علی آباد

علی آباد جنوبی، خیابان دستواره، جنب مترو علی آباد، کوچه مدرسه
محله:
علی آباد
مقطع:
متوسطه اول راهنمایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه زینبیه در خیابان شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، علی آباد جنوبی بلوار شهید دستواره، جنب مترو علی آباد
محله:
خیابان شهید رجایی
مقطع:
متوسطه دوم دبیرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
نمونه-دولتی

مدرسه پسرانه شهید فولادوند در خیابان ابریشم

خیابان شهید رجائی، سه راه علی آباد،خیابان ابریشم، خیابان شهید سمندر، پلاک ۲
محله:
خیابان ابریشم
مقطع:
هنرستان
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه حاج جواد موفقیان در نازی آباد

نازی آباد، هزار دستگاه، خیابان کوشا، پلاک ۱۶
محله:
نازی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه دخترانه شمس فرد (یداله شاهسوند) در میدان بهشت

میدان بهشت، خیابان شهید رجایی، خیابان تختی، فلکه دوم، کوچه مدرسه
محله:
میدان بهشت
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه مرضیه یزدی در فلکه چهارم خزانه

فلکه چهارم خزانه، خیابان جمشید سید
محله:
فلکه چهارم خزانه
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه مهر رضا در میدان بهشت

نازی آباد، خیابان شهید رجایی، میدان بهشت
محله:
میدان بهشت
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه معصومی لاری در فلکه چهارم خزانه

فلکه چهارم خزانه، شهرک بعثت، خیابان شهید حیدری، روبه روی مجتمع قائم
محله:
فلکه چهارم خزانه
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه والعصر در نازی آباد

نازی آباد،خیابان شهید اکبرمشهدی، روبروی مسجدامام، کوچه حسن وظیفه دان
محله:
نازی آباد
مقطع:
کار دانش
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهدای مکه در شهید رجایی

خیابان شهید رجایی، خیابان ابریشم، خیابان علی آباد شمالی (شهید همدانی)، پلاک ۱۲
محله:
شهید رجایی
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
شاهد

مدرسه پسرانه هابیل در جوادیه

جوادیه، ۱۰متری دوم، کوچه شهید رحمانی پرست، پلاک ۱۷
محله:
جوادیه
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه پسرانه حر ۱ در نازی آباد

نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، مجتمع مسکونی کاج، پلاک ۳۹۴
محله:
نازی آباد
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه شهید صدوقی در نازی آباد

نازی آباد، خیابان شهید اکبرمشهدی، کوچه شهیدعلی مددی، پلاک ۸
محله:
نازی آباد
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید گمنام

خزانه بخارائی، خیابان شهید سلامت بخش، ضلع جنوبی برق بعثت، پلاک ۲
محله:
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

مدرسه دخترانه شهید گمنام ۱ در خزانه

خزانه بخارائی، خیابان شهید سلامت بخش، ضلع جنوبی برق بعثت، پلاک ۲
محله:
خزانه
مقطع:
ابتدایی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
عادی-دولتی

مدرسه پسرانه سوم شعبان در خیابان شهید رجائی

خیابان شهید رجائی، ۱۸متری تختی، نبش فلکه دوم، پلاک ۲
محله:
خیابان شهید رجائی
مقطع:
پیش دبستانی
منطقه:
منطقه ۱۶
نوع:
غیر-دولتی

صفحه‌ها

بهترین مهدکودک های شهرک غرب

کودک در طول زمانی که به مهد کودک سپرده می شود. مهارت ها و تجارب بسیاری را کسب میکند . یاد میگیرد ،اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد.  و برای حضور در محیط های بزرگتر پیش رو همچون مدرسه و دانشگاه آماده باشد . 

دقت بیشتری در انتخاب خود کنید، مطمئن شوید برای فرزندتان  آموزش با کیفیتی فراهم کرده باشند .در اینصورت است که نگرانی شما برای آینده  ی فرزند دلبندتان  کمی مرتفع می گردد.

در ادامه ی مطلب شرایط تاثیر گذار، را برایتان تشریح می کنیم تا والدین  بدانند، ایده آل ترین حالت برای رشد جسمی، عاطفی، روحی و اجتماعی فرزندشان کدام است.

عوامل مهم برای انتخاب مهد کودک

امکاناتی که مهد کودک در اختیار کودکان قرار میدهد. بسیار ارزشمند و تعیین کننده مسیر زندگی کودک است، بنابراین والدین باید قبل از هر تصمیمی ، درباره همه چیز تحقیق کنند و برای قضاوت صحیح، با اطلاعات کافی و دانستن همه ی زیر و بم ها اقدام کنند. فراموش نکنید، فضای مجازی می تواند جزئیات دقیقی در اختیار شما قرار دهد.اما این  برای تصمیم نهای شما کافی نیست، بنابراین بازدید حضوری را از دست ندهید و با حساسیت بالا به دنبال بهترین برای فرزند خود باشید.

روانشناسان در حوزه  کودک به والدین توصیه میکنند. در زمان بازدید حضوری، رفتار مربیان و تعامل آنها با کودکان را زیر نظر بگیرند.  امکانات جانبی را بررسی کنند واز بالا بودن کیفیت آموزش و استاندارد بودن امکانات مطمئن شوند .درباره مواد غذایی و میان وعده ها سوال بپرسند ، اطمینان پیدا کنند که آیا از حضور متخصصان درمانی مانند پزشک متخصص گفتار درمانی و روانشناس کودک بهره میبرند؟

دغدغه های والدین برای حضور کودک در مهد کودک

بیشتر کودکان به والدین و اعضای خانواده وابستگی بسیاری دارند .این وابستگی به حدی زیاد است که حتی به قیمت بازی و تفریح هم حاضر نیستند، از پدر و مادر خود جدا شوند. والدین باید در هنگام بازدید حضوری از مهد کودک، فرزند خود را نیز همراه بیاورند . این تجربه حضوری از مهد کودک آرامش خاطری برای او فراهم می کند. متوجه خواهد شد، می تواند تجربیات جدیدی کسب کند. و برای رفتن به مهد کودک از خود علاقه نشان خواهد داد. 

و این شروع راه شکوفایی استعداد ذاتی کودک خواهد بود. در این میان رفتار گرم، صمیمی و سرشار از محبت مربیان، نقش کلیدی در جذب این کودکان بازی خواهد کرد . وترس واضطراب را از آنها گرفته و او را آماده یادگیری میکند.

پارامترهای موثر برای انتخاب مهد کودک ایده آل

تیپ شخصیتی کودکان با یکدیگر متفاوت است . برخی روحیه حساس و ملایمی دارند و فعالیت هایی را می پسندند که آرام و ساکن باشد، مانند شطرنج ، خمیر بازی ، نقاشی و..

در مقابل برخی دیگر هستند که از فعالیت و جنب و جوش خسته نمی شوند و فعالیت هایی را دنبال میکنند که مهیج و چالش برانگیز باشد. خانواده ها باید مربیان را در این امر یاری کنند . با تهیه لیستی از علایق فرزندشان، مربی را در راه آموزش و به کار بردن انرژی کودک در مسیر درست یاری کنند. با این کار بازدهی کودکان در مهد کودک دو چندان خواهد شد.

مسافت

در تمام ایام کاری هفته، مهد کودک ها دایر هستند و فعالیت میکنند. بنابراین کودکان زمان زیادی را در راه رفت و برگشت،و همچنین در مهد کودک صرف میکنند.

اگر مسیر رفت و برگشت طولانی باشد و کودک مجبور باشد زمان زیادی برای طی مسیر بگذارد.  این تجربه برای او و والدین  خوشایند نخواهد بود. بهترین مراکز آموزشی را بررسی کنید، وبه فاکتور مسافت هم توجه ویژه داشته باشید. تا بهترین نتیجه و بالاترین بازدهی آموزشی را کسب کنید. 

بودجه

در بحث بودجه مهد کودک ها متفاوت از یکدیگر برآورد بودجه میکنند. برخی یک بودجه کلی را برای هزینه خدماتی که ارائه میدهند ، تعریف میکنند .اما برخی دیگر در کنار هزینه آموزشی که میگیرند برای غذا، رفت و آمد ، لباس و وسایل کمک آموزشی نیز مبلغی را درخواست می کنند .

در این بین والدین نیز باید بپرسند که وضعیت بهداشت در مهد کودک چگونه است؟ در زمینه استعدادیابی چگونه عمل میکنند؟ آیا روش آنها اصولی و تاثیر گذار است؟  

پاسخ این سوالات همه در آینده کودک نقش پر رنگی خواهد داشت. بنابراین از هیچ موضوعی به آسانی عبور نکنید. و تصمیم درستی برای بهتر شدن آینده دلبندتان بگیرید.

اگر در منطقه شهرک غرب زندگی می کنید، و به دنبال یک مهدکودک خوب برای فرزندتان هستید.پیشنهاد میکنیم توجه بیشتری به ادامه مطلب کنید.

تلاشتان بر این باشد تا مهد کودکی را برای فرزندتان برگزینید، که از آموزش های غنی برای کودکان بهره  ببرد. برای مثال مراکز آموزشی هستند، که بر روی تمام هوش های چند گانه که هوارد گاردنر معرفی کرده فعالیت می کنند.این هوش ها عبارتند از :

 • هوش منطقی و ریاضی
 • هوش زبانی و کلامی
 • هوش موسیقی یابی
 • هوش بصری و فضایی
 • هوش بدنی و جنبشی
 • هوش درون فردی
 • هوش برون فردی
 • هوش طبیعت گرایی

حتما بررسی کنید، مهد کودک فعالیت کتابی خوانی را در برنامه های آموزشی خود گنجانده باشد . با کتاب خوانی روحیه ی پرسشگری در کودکان تقویت می شود . داشتن روحیه پرسشگرانه از شاخصه های زندگی نوین است . 

هوش جنبشی کودک، با فعالیت های بدنی و کلاس های ورزشی که در مرکز آموزشی برای کودکان تدارک دیده می شود، تقویت خواهد شد. کلاس هایی مانند یوگا، صخره نوردی، تای چی و...